Contrakant laboratori

SOBRE EL PROJECTE

El laboratori Contrakant planteja formes i estratègies físiques, textuals i escèniques que puguin posar en dubte els a priori amb els quals Immanuel Kant jutja com veiem i entenem la realitat. Es proposa canviar «què veig?» per «què hi ha?» i, posteriorment, marcar un espai i ficar-se dins. «Els xinesos han concebut no l'espai o el temps, sinó els “emplaçaments” i les “ocasions”», escrivia François Jullien. Aquesta cita descriu l'aproximació a l'espai que practica Societat Doctor Alonso: no assumir-ho com una idea que ja tenim formada a priori, sinó abordar «un lloc» cada vegada i estar atents a la «ocasió»; és a dir, el moment present en cada «lloc»

Imatges del taller Contrakant a Evélle dintre del programa Master Exerce de ICI-CCN de Montpelier

 

SOBRE EL PROJECTE

El laboratori Contrakant planteja formes i estratègies físiques, textuals i escèniques que puguin posar en dubte els a priori amb els quals Immanuel Kant jutja com veiem i entenem la realitat. Es proposa canviar «què veig?» per «què hi ha?» i, posteriorment, marcar un espai i ficar-se dins. «Els xinesos han concebut no l'espai o el temps, sinó els “emplaçaments” i les “ocasions”», escrivia François Jullien. Aquesta cita descriu l'aproximació a l'espai que practica Societat Doctor Alonso: no assumir-ho com una idea que ja tenim formada a priori, sinó abordar «un lloc» cada vegada i estar atents a la «ocasió»; és a dir, el moment present en cada «lloc»