La societat Doctor Alonso, dirigida per Tomas Aragay (director de teatre i dramaturg) i Sofia Asencio (ballarina i coreògrafa) ha construït un llenguatge que troba una de les seves claus fonamentals en el concepte del desplaçament. De situar quelcom fora del seu lloc, àmbit o espai propi per indagar com aquest desplaçament modifica el llenguatge tant pel que fa a la seva gramàtica constitutiva com pel que fa a la lectura que un observador en pot fer.
Desplaçar per desvetllar quelcom.

Aquesta maniobra de desplaçament s’ha revelat com un eina eficaç per generar espais de discurs poètic que posi en qüestió l’estatus quo de la nostre comprensió de la realitat.

Contacte:

Imma Bové:
immabovea@gmail.com

tomasaragay@gmail.com
sofiadoctoralonso@gmail.com

Instagram – @alonsosocietat
Twitter – @sdoctoralonso
Facebook – @alonsosocietat